อยากทำภาพโฆษณาสินค้าแบบมืออาชีพ ต้องทำอย่างไร

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยเจอกับการดูโฆษณาแล้วเกิดความอยากที่จะซื้อหรือใช้บริการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวีดีโอที่มากระตุ้นให้เราเกิดความอยาก นั่นคือพลังของภาพโฆษณา แต่กว่าจะออกมาเป็นภาพโฆษณาที่มีพลังก็ต้องผ่านขั้นตอนการทำภาพโฆษณาสินค้า หรือที่เรียกว่า การ Production

Production คำนี้ถ้าเป็นคนในแวดวงโฆษณาอาจจะคุ้นเคยกันดี สำหรับคนภายนอกอาจไม่คุ้นเคยหรือฟังแล้วดูจะยากไปหน่อย แต่จริงๆ แล้ว ไม่ยากอย่างที่คิด 

เราจะพาคุณไปรู้จักกับขั้นตอนการทำ Production แบบมืออาชีพ ว่ามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร ให้แต่ละโฆษณานั้นออกมาดูดี ดึงดูด ชวนให้เกิดความอยากซื้ออยากใช้

เลือกอ่านส่วนที่สนใจ

อยากทำภาพโฆษณาสินค้าแบบมืออาชีพ ทำอย่างไร

การทำภาพโฆษณา หรือ Production มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย Pre-production, Production, Post production ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ สามารถใช้ได้กับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีโอ แต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร ไปดูกัน

1. Pre-production

คือ ขั้นตอนของการเตรียมงาน นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มทำการผลิต ประกอบด้วย ดังนี้

1.1 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือผู้ชม ว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นการหาความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความ สนใจ ความต้องการ เพื่อให้สามารถผลิตโฆษณาออกมาได้โดนใจและตรงความต้องการมากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์

เป็นการคาดหวังถึงผลที่จะเกิดกับลูกค้าหรือผู้ชมเมื่อได้รับชมไปแล้ว ว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการคิดเนื้อเรื่องหรือการออกแบบ

1.3 เขียนบทหรือออกแบบ

เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันมา เมื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและได้กำหนดวัตถุประสงค์แล้ว เราก็จะนำประเด็นหลักและประเด็นย่อยแล้วนำมาเขียนเป็นบท กำหนดลำดับก่อนหลังของการนำเสนอภาพและเสียง หรือการออกแบบภาพ เพื่อให้ผู้ชมได้รับเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ideogram recommend

แนะนำบทความเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบโฆษณา อ่านได้ที่ เคล็ดลับการออกแบบโฆษณาสินค้าที่ทุกธุรกิจควรรู้

1.4 การกำหนดวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิต

โดยที่ผู้ผลิตจะต้องทราบว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้าง ซึ่งต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหาและเตรียมการต่อไป และยังรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆ ในวันถ่ายทำ จำนวนคน หน้าที่ของคนที่ต้องใช้ในวันถ่ายทำ

หากต้องมีการใช้นักแสดง นางแบบ หรือผู้ดำเนินรายการ ก็จะเลือกให้เหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ หรือคอนเซ็ปต์ของเรื่องหรือสินค้านั้น การมีภาพคนหรือคนแสดงจะช่วยนำเสนอสิ่งที่ต้องการจะสื่อหรือภาพลักษณ์ของสินค้าได้ดีทีเดียว แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วย

1.5 การจัดทำงบประมาณ

โดยทั่วไปจะมีการตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้ว แต่ในขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดการใช้งบประมาณโดยละเอียด ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการผลิต เช่น ค่าตอบแทนผู้ร่วมดำเนินการผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวัสดุรายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เป็นต้น

หากต้องมีการใช้นักแสดง นางแบบ หรือผู้ดำเนินรายการ ก็จะเลือกให้เหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบ หรือคอนเซ็ปต์ของเรื่องหรือสินค้านั้น การมีภาพคนหรือคนแสดงจะช่วยนำเสนอสิ่งที่ต้องการจะสื่อหรือภาพลักษณ์ของสินค้าได้ดีทีเดียว แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วย

ทำภาพโฆษณาสินค้า
ออกแบบภาพโฆษณาสินค้า

ideogram recommend

การจัดเตรียมรายละเอียดในขั้นตอนนี้ได้ดี ก็จะส่งผลให้ขั้นตอนการผลิตทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลไปสู่ขั้นตอนหลังการผลิตแล้วก็จะทำได้ราบรื่นด้วยเช่นกัน

2. Production

เป็นขั้นตอนการผลิตหรือดำเนินการถ่ายทำตามเส้นเรื่อง ตามบท สคริปต์ หรือตาม Layout ภาพ ที่วางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวีดีโอ การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพโฆษณาสินค้า ซึ่งก่อนการถ่ายทำ ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่หรือจัดฉากในการถ่ายตามที่ได้วางแผนไว้

ถ่ายภาพโฆษณาสินค้า
ถ่ายภาพโฆษณาอาหาร

ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายทำแก้ไขหลายครั้งจนเป็นที่พอใจ (take) การถ่ายภาพมุมอื่นๆ เผื่อไว้ นอกจากนี้อาจจะเป็นต้องเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายความ(insert) ภาพประกอบอื่นๆ ไว้เผื่อการตกแต่งภาพในขั้นตอนสุดท้าย

3. Post-Production

คือ ขั้นตอนหลังการผลิต เช่น การรีทัช ตกแต่งภาพ เพื่อประกอบภาพให้สมบูรณ์ตามแบบที่ต้องการ เพราะการถ่ายภาพอย่างเดียวอาจทำให้ไม่ได้ภาพที่ต้องการ ต้องมีการตกแต่งให้สวยงามขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหว ก็จะเป็นการตัดต่อลำดับภาพหรือเป็นขั้นตอนการตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตามสคริปต์หรือเนื้อหาของเรื่อง เป็นต้น ขั้นตอนนี้ ต้องมีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ฝีมือหรือประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ เช่น ทักษะการแต่งภาพ รีทัชภาพ หรือการตัดต่อใส่เอฟเฟคท์ต่างๆ

blank

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนการปล่อยภาพโฆษณาลงในสื่อต่างๆ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ตัวอักษร ความถูกต้องของภาพ เสียง หรือแม้แต่ไฟล์ที่จะส่งต่อ เพื่อให้การลงโฆษณาเป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับใครที่กำลังมองหาผู้ผลิตโฆษณา ออกแบบโฆษณา หรือแม้แต่การออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง ไปจนถึงทำการตลาดสำหรับแบรนด์ของตนเองหรือกำลังปรับปรุงธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือยังขาดผู้ช่วย ไอดีลแกรมเราพร้อมไปด้วยทีมงานคุณภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยในการสร้างแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จ

ออกแบบกับเราดียังไง

– เราสามารถช่วยคุณออกแบบและสร้างโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ ตามที่ต้องการ

– เรามีทีมงานออกแบบในการสร้างสรรค์ไอเดียไปพร้อมกับการทำความเข้าใจในแบรนด์ของคุณ เพื่อให้เกิดเป็นโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบรนด์ของคุณ

– เรามีทีมงานที่ช่วยแนะนำสำหรับผู้ที่มีสินค้าแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง

– เราใช้ประสบการณ์ในการออกแบบกับแบรนด์ดังแบรนด์ใหญ่ มาเป็นแนวทางให้คุณได้

– มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบมากกว่า 20 ปี ขั้นตอนการทำงานที่มีระบบระดับมืออาชีพ

– มีบริการที่หลากหลาย ช่วยต่อยอดในการส่งเสริมการขาย เช่น การออกแบบสื่อโฆษณาอื่นๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

สามารถ เยี่ยมชมพอร์ต เพื่อดูผลงานเพิ่มเติม ได้ที่เมนูด้านล่าง  หรือติดต่อสอบถาม, รับคำปรึกษาได้เลย ได้ทาง

email : hello@ideogram-design.com

โทร : 02-635-2991, 062-929-2826

Inbox facebook : m.me/IdeogrambkkDesign

แล้วอย่าลืมติดตามผลงาน เกร็ดความรู้ต่างๆ และบทความดีๆ ของเราผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของเรากันนะคะ Click

ดูบทความอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก https://ideogram-design.com/blog

เครดิตภาพ : Pinterest

ขอบคุณแหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/vediolearning/khan-txn-kar-thay-tha-phaphyntr-san

สรุป

ขั้นตอนการทำภาพโฆษณาแบบมืออาชีพ มี 3 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนของการเตรียมงาน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เขียนบทหรือออกแบบ กำหนดวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ

2. ขั้นตอนการผลิต การถ่ายทำตามเส้นเรื่อง ตามแบบหรือสคริปต์

3. ขั้นตอนหลังการผลิต เช่น การรีทัชภาพ ตัดต่อภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน   

นอกจากสินค้าดีแล้ว การให้ความสำคัญกับการทำภาพโฆษณาก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ภาพโฆษณาของเรานั้นทำหน้าที่ดึงดูด เกิดความน่าสนใจ และสร้างโอกาสในการขายได้มากที่สุด

Shares