ออกแบบโฆษณา

ความท้าทายของงาน ออกแบบโฆษณา …

3 วินาทีเท่านั้น ที่คุณจะ “จับสายตา” ผู้บริโภคให้หยุดอยู่ที่หน้าโฆษณาแบรนด์ของคุณ

ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนหน้าโฆษณาหรือขับรถผ่าน เรารู้ว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่างานที่ “จับสายตา”

คืองานที่ “จับใจ” คน การทำให้เขารู้สึกว่าแบรนด์มองเห็น…เข้าใจ…เชื่อใจได้

นั่นคือพลังที่เกิดจาก ดีไซน์…มีชีวิต

ความท้าทายของงานออกแบบโฆษณา…3 วินาทีเท่านั้น

ที่คุณจะ “จับสายตา” ผู้บริโภคให้หยุดอยู่ที่หน้าโฆษณา

แบรนด์ของคุณ ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนหน้าโฆษณาหรือ

ขับรถผ่าน เรารู้ว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่างานที่ “จับสายตา”

คืองานที่ “จับใจ” คน การทำให้เขารู้สึกว่าแบรนด์มองเห็น

…เข้าใจ…เชื่อใจได้ นั่นคือพลังที่เกิดจาก ดีไซน์…มีชีวิต

ออกแบบโฆษณา แบบมืออาชีพเป็นยังไง

portfolio-category-sub-advertising-p-o-p-01

ดึงดูด

หัวใจสำคัญของโฆษณา คือ การทำให้จุดขายหรือจุดเด่นของสินค้าเปล่งประกายออกมา เพื่อดึงดูดและสื่อสารให้ผู้บริโภคสนใจและอยากซื้อได้

portfolio-category-sub-advertising-p-o-p-02

กลุ่มเป้าหมาย

คุยให้ถูกคน การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญ รู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้โฆษณาสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้โฆษณาประสบความสำเร็จ

portfolio-category-sub-advertising-p-o-p-03

งานดีไซน์

จะทำอย่างไรให้ดึงดูด คำตอบคือใช้งานดีไซน์มาช่วยให้โฆษณาดูโดดเด่น ดึงดูด ให้ผู้บริโภคหยุดหรือสะดุดที่โฆษณา และสินค้าเรา

Blog

บทความ – ออกแบบโฆษณา

ออกแบบสื่อโฆษณา

ออกแบบสื่อโฆษณา ณ จุดขาย มีอะไรบ้าง

สื่อโฆษณา ณ จุดขายหรือสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ยังคงมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ Ideogram จะพาไปรู้จักการออกแบบสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ว่ามีอะไรกันบ้าง

Shopping Basket
blank